Geslaagde nieuwjaarsborrel 2019 met het personeel

5 januari 2019 is de nieuwjaarsreceptie weer gehouden voor onze medewerkers. We hadden 2 jubilarissen die 12,5 jaar in dienst waren. Marco Reusen en Gerrit van Dijk. Daarnaast hebben wij ook weer afscheid genomen van 2 collega’s. Rene van Houte die na ruim 40 jaar dienstverband mag gaan genieten van zijn pensioen. En ook Gert van Engelenburg die zich ruim 30 jaar heeft ingezet voor de firma Heebink bedanken we hartelijk. Hij blijft nog betrokken bij het bedrijf parttime chauffeur. Beide mannen zijn uitgezwaaid met een bloemetje en een reischeque. Het was zonder meer een gezellige avond en op naar volgend jaar!