Werkzaamheden verleggen Zijdewetering afgerond

Alle werkzaamheden voor het verleggen van de Zijdewetering langs de A12 in Veenendaal zijn inmiddels afgerond. Oorspronkelijk liep de wetering in een vrij ruime bocht op enige afstand van de A12, dicht langs de bedrijven op het noordwestelijke deel van industrieterrein De Faktorij. Nu de wetering is verlegd en dichterbij de A12 is komen te liggen, heeft Heebink de mogelijkheid gekregen om het parkeerterrein uit te breiden met bijna 20.000 m2. Het totaal van de aaneengesloten kavel van Heebink komt daarmee op 50.000 m2. Ook is het hierdoor mogelijk geworden om nieuwbouw te realiseren. Hierover kunnen we u binnenkort meer vertellen.

Op de volgende foto’s is de nieuwe situatie te zien:

Foto’s: Hans Geurtsen, DroneLook